Wat zijn de gevolgen van de bouw van atoombommen?

Project onderzoekt de gevolgen van plutoniumproductie in de Oeral

Container voor plutonium NTI
voorlezen

Wetenschappers uit verschillende Europese landen hebben hun krachten gebundeld om een ​​nieuw inzicht te krijgen in het gezondheidsrisico van voortdurende blootstelling aan straling. De gevolgen van de plutoniumproductie van Sovjet-nucleaire bommen in de zuidelijke Oeral worden onderzocht.

Wetenschappers uit Duitsland, Engeland, Griekenland, Italië, Nederland, Zweden en Rusland komen sinds woensdag 3 augustus samen in het GSF Research Center for Environment and Health in Neuherberg bij München voor gezamenlijk werk in het kader van het vierjarige project Southern Urals Radiation Plan voor risico-onderzoek (SOUL). De studie onderzoekt de gevolgen voor de gezondheid van werknemers en inwoners van plutoniumproductie van de Sovjet-nucleaire bommen in de Zuidelijke Oeralgebergte. Vooral risico's als gevolg van blootstelling aan plutonium en strontium staan ​​op de voorgrond. De bevindingen met betrekking tot gezondheidsrisico's van acute blootstelling aan gammastralen, die eerder voornamelijk waren afgeleid van de gegevens van de overlevenden van atoombommen van Hiroshima en Nagasaki, moeten daarom worden aangevuld met essentiële aspecten.

In Ozyorsk in de zuidelijke Oeral werd vanaf 1948 plutonium geplunderd voor de bouw van kernwapens in de Mayak-productiegemeenschap in kernreactoren, gescheiden in een radiochemische fabriek van de splijtstof en uiteindelijk verwerkt tot materiaal van wapenkwaliteit. Vanwege de wapenwedloop met de VS en vanwege onvoldoende kennis van de gevaren was er een aanzienlijke blootstelling aan straling van de werknemers. Radioactief afval werd in de eerste jaren in de Techafluss verwijderd. Inwoners van de Tech-rivier gebruikten het vervuilde rivierwater als drinkwater en voor het bewateren van hun tuinen. Bovendien veroorzaakten vissen, zwemmen en andere vrijetijdsactiviteiten langs de rivier blootstelling aan straling door de vervuilde riviersedimenten.

Stralingsrisico-onderzoek in de Zuidelijke Oeral richt zich op twee groepen bestaande uit 20.000 Mayak-werknemers en 29.000 inwoners van Techafan. Voorlopig onderzoek toonde verhoogde sterftecijfers onder werknemers en vrouwelijke werknemers als gevolg van leukemie en solide kanker, vooral in de longen, lever en botten. Naast kanker is het onderzoek naar sterfte door hart- en vaatziekten een belangrijk aandachtspunt van het project. Nieuwe bevindingen worden ook verwacht van de studie van de groep inwoners van Techafluss wier ouders werden blootgesteld aan straling, of die werden blootgesteld in de baarmoeder of tijdens de kindertijd.

(GSF - Onderzoekscentrum voor milieu en gezondheid, 04.08.2005 - NPO)