Duurzame producten zijn erg in zwang

de consumptie van huishoudens

Productduurzaamheid wordt steeds belangrijker voor consumenten - maar wat kan in deze context worden gedaan? © Jason Blackeye / Unsplash.com
voorlezen

De cijfers in één oogopslag

Informatie over het aandeel biologische en duurzame producten in de totale consumptie van Duitse huishoudens kan alleen worden geschat. In de verschillende consumptiegebieden is het aandeel ook anders. Over het algemeen is de omzet sinds 2011 echter met ongeveer 73, 5% gestegen.

Dit zijn de marktaandelen volgens het Federale Milieuagentschap op de respectieve gebieden:

  • Energieverbruikende huishoudelijke apparaten: bij huishoudelijke apparaten die energie verbruiken, kan het marktaandeel worden geschat op tussen 70% en 90%. Energie-efficiëntieklassen zijn een selectiecriterium voor veel klanten bij het kopen.
  • Mobiliteit: het gebied van mobiliteit is niet erg groen. Het aandeel gebruikt openbaar vervoer in het verkeer is slechts ongeveer 9%. Hybride en elektrische auto's worden slechts gebruikt aan 1, 9%.
  • Dieet: op het gebied van voeding vertegenwoordigen biologische producten slechts 5%. De verhoudingen variëren echter sterk, afhankelijk van het product.

Vooral met betrekking tot de uitstoot van kooldioxide in particuliere huishoudens per hoofd van de bevolking per jaar, is de laatste jaren weinig veranderd. Hoewel een positieve trend te zien is en de broeikasgassen die door de Duitse particuliere huishoudens zijn geproduceerd de afgelopen 15 jaar zijn gedaald, maar dit is slechts onbeduidend. Hoewel de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking in 2000 iets meer dan acht ton bedroeg, is deze sinds 2016 slechts iets minder dan acht ton per hoofd van de bevolking.

Wat kunnen bedrijven doen?

Er is steeds meer vraag naar ecoproducten, maar de marktaandelen op veel gebieden zijn niet zo groot als velen zouden wensen. Bedrijven kunnen de producten groener maken.

In de productie kunnen bedrijven meer biologische materialen gebruiken. Dit kan de productie al duurzamer maken en zorgt voor een lagere uitstoot van koolstofdioxide. Dit kan vooral mogelijk worden gemaakt wanneer tijdens de productie geen plastic wordt gebruikt. tonen

Het is ook belangrijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Niet-biologisch afbreekbaar plastic wordt tegenwoordig nog steeds door te veel bedrijven gebruikt. Biobased en biologisch afbreekbare kunststoffen kunnen een duurzaam alternatief zijn. Het is echter belangrijk om te differentiëren in welke omgeving de stoffen biologisch kunnen worden afgebroken. Vaak zijn producten die duurzaam zijn geproduceerd en kunnen worden omschreven als groen duurder. Als de prijzen van deze producten kunnen worden verlaagd, nemen shoppers zelden hun toevlucht tot alternatieve producten die niet duurzaam zijn.

Zelfs met productverpakkingen leggen veel bedrijven teveel nadruk op kunststoffen. Vooral voedingsmiddelen worden in hoge mate verpakt in niet-biologisch afbreekbaar plastic. Daarom doen veel supermarkten het al zonder veel van deze producten. Bovendien hebben velen van hen geen plastic zakken meer en bieden ze alleen papieren zakken aan.

Het is vooral belangrijk dat bedrijven hun werknemers ook trainen om milieubewuster te worden. Door ondersteuning en training op de werkplek kan de uitstoot ook op kantoor worden verminderd. Als ze de biologische voetafdruk begrijpen, is het ook mogelijk dat ze ook duurzamer leven in het privéleven en zich richten op duurzaamheid.

Daarnaast kan het ook zinvol zijn om de duurzaamheid van uw eigen bedrijf te benadrukken met kleinere promotieartikelen. Waarom niet eens een duurzaam geproduceerd schetsboek of balpen in een coole houtlook. Dit laat consumenten zien dat de wensen van de samenleving serieus worden genomen.

Wat kunnen consumenten doen?

Zelfs als particuliere consument kan een grotere duurzaamheid worden gewaarborgd. Ten eerste moeten consumenten goed worden geïnformeerd en begrijpen wat hun levensstijl heeft voor het broeikaseffect en het milieu. Dit maakt het gemakkelijker om milieubewuster en duurzamer te leven. Hier zijn enkele tips over hoe consumenten ervoor kunnen zorgen dat duurzamere producten kunnen worden geproduceerd:

  • Vraag stimuleren: wanneer consumenten meer nadruk leggen op producten die duurzaam zijn geproduceerd, neemt ook het aanbod toe. Naast de productie moet aandacht worden besteed aan de verpakking. Veel producten zijn meerdere keren in plastic verpakt. Vooral bij groenten en fruit kan plastic verpakking worden uitgegeven. Naarmate de verkoop van deze producten daalt, wenden meer bedrijven zich tot groenere en duurzamere productie- en verpakkingsmethoden.
  • Let op textielzegels: zelfs bij het kopen van kleding kan aandacht worden besteed aan een duurzaamheidszegel. Ook in de textielproductie wenden steeds meer bedrijven zich aan milieuvriendelijke productiemethoden.
  • Vermijd plastic zakken: tijdens het winkelen kunnen consumenten ook afzien van het vervoer in plastic zakken. Hoewel veel supermarkten uitsluitend papier aanbieden, bieden veel nog steeds plastic zakken aan. Als ze worden weggelaten en klanten vaak hun eigen stoffen boodschappentassen meenemen, worden ze ook minder geproduceerd.
  • Bijdrage aan het milieu: consumenten moeten bereid zijn om een ​​hogere prijs te betalen voor groene producten.
  • Recycling: Als consument kunt u het vaak doen zonder plastic verpakkingen of producten die grotendeels plastic zijn. In deze gevallen moeten de verpakking en producten ten minste op de juiste manier worden gerecycled.
Het afstand doen van plastic zakken zou een bouwsteen kunnen zijn in een duurzame productstrategie. © RitaE / Pixabay

conclusie

Duurzame, groene producten worden steeds populairder en zijn elk jaar in trek. Het aanbod is vaak niet erg groot en de producten zijn vaak duurder in vergelijking. De kooldioxide-uitstoot van particulier verbruik is de afgelopen jaren niet significant gedaald. Om dat te veranderen, kunnen bedrijven en consumenten de duurzaamheid verbeteren.

Bedrijven kunnen werken om hun producten in het algemeen duurzamer te maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een meer milieuvriendelijke productie en de verwijdering van kunststoffen in de productie en verpakking.

Als consument kunt u zorgen voor een beter aanbod door de vraag te vergroten. Hoe meer biologische producten worden gekocht, hoe minder producten die niet duurzaam zijn, worden geproduceerd. Bovendien moeten consumenten ervoor zorgen dat hun niet-biologisch afbreekbaar afval correct en correct wordt gerecycled.