luchtverontreiniging

geowetenschappelijke

Ozon smog over Los Angeles. Daniel Stein / iStock
voorlezen

Er is dikke lucht maar waar komen de luchtverontreinigende stoffen vandaan en hoe meet je ze het beste? Studioflara / iStock

Es herrscht dicke Luft – aber woher komen die Luftschadstoffe und wie misst man sie am besten? © studioflara/ iStock

Er hangt iets in de lucht

Op het spoor van fijn stof, stikstofoxiden en Co

Luchtvervuiling en grenzen zijn politieke explosieven geworden. Maar wat is eigenlijk goede lucht - en waar komen verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, ozon of fijnstof vandaan? Wetenschappers van Forschungszentrum Jülich behandelen deze vragen ook. Omdat oorzaken en bronnen van luchtvervuiling niet altijd zo gemakkelijk te herkennen zijn als het lijkt.

Meer? Klik hier.

- Nadja Podbregar