Met kolen gestookte krachtcentrale zonder uitstoot?

Geïntegreerde kolenvergassing vermindert de uitstoot van broeikasgassen

Steenkoolcentrale met IGCC-technologie © Siemens
voorlezen

Met kolen gestookte energiecentrales zouden in de toekomst mogelijk volledig kunnen worden geëxploiteerd zonder uitstoot van schadelijke stoffen. De geïntegreerde steenkoolvergassingstechnologie (IGCC) zet steenkool om in gas, dat vervolgens in een gasturbine wordt verbrand. Verontreinigende stoffen worden dus vóór verbranding gescheiden of komen niet eens voor. Een energiecentrale op basis van dit principe is nu ontwikkeld door Siemens.

De voorraden steenkool gaan nog 200 jaar mee. Aan de andere kant wordt olie steeds duurder en raakt hij sneller op. De Amerikaanse overheid stimuleert daarom sterk de ontwikkeling van kolengestookte energiecentrales, maar deze moeten voldoen aan strenge eisen voor emissies en efficiëntie. Siemens werkt samen met partners om een ​​concept te ontwikkelen voor een standaard IGCC-centrale van 500 megawatt.

GCC-fabrieken (Integrated Gasification Combined Cycle) zijn echte alleseters: ze verbranden mengsels van steenkool en biomassa, steenkool en petroleumcokes of zelfs vloeibaar asfalt. In het systeem wordt de brandstof omgezet in waterstofrijk syngas, dat vervolgens wordt verbrand in een gasturbine. De afvalwarmte gebruikt een stoomturbine voor extra energie. Tegenwoordig exploiteren IGCC-fabrieken voornamelijk de petrochemische industrie, die raffinaderijresiduen verwerkt. Experts schatten dat alleen in de raffinaderijomgeving voor de IGCC-technologie tegen 2010 een wereldwijd potentieel van 120 gigawatt beschikbaar is. Of en wanneer IGCC met kolen gestookte energiecentrales geschikt zijn voor economische energieopwekking hangt af van het wettelijk kader voor verontreinigende emissies.

Het grote voordeel van de IGCC-technologie is dat de brandstof eerst wordt omgezet in zuivere zuurstof en vervolgens met stoom in koolstofdioxide en waterstof. Verontreinigende stoffen zoals zwavel of zware metalen worden vóór verbranding gebonden en komen niet in het milieu terecht - ze kunnen zelfs elders als grondstof worden gebruikt. Ook zou het kooldioxide technisch gezien relatief gemakkelijk kunnen worden gescheiden, maar dit kost energie en vermindert de prestaties. Door een lagere verbrandingstemperatuur te kiezen, vrijwel geen stikstofoxiden. De efficiëntie van IGCC-installaties is vandaag 51 procent, gecombineerde gas- en stoomcentrales creëren 58 procent. De Siemens-experts zien een aanzienlijk potentieel voor verbetering in de nog jonge IGCC-technologie.

(Siemens, 04.05.2004 - NPO) Beeldscherm