Klimaatverandering kost panda's als voedsel

Verschillende bamboesoorten kunnen door de opwarming regionaal uitsterven

Niet-wilde panda © Rob / CC BY 2.0
voorlezen

Hongerige tijden breken voor de Grote Panda's: hun basisvoedsel, de bamboe, wordt bedreigd door voortdurende klimaatverandering. Een internationaal onderzoeksteam heeft dit ontdekt aan de hand van het voorbeeld van het Panda-reservaat in de Chinese Qin-Ling-bergen. Als gevolg van de opwarming zou 80 tot 100 procent van alle bamboevoorraden in deze Panda-habitat tegen het einde van deze eeuw kunnen verdwijnen, volgens de onderzoekers in het tijdschrift Nature Climate Change.

Bovendien groeit de bamboe maar heel langzaam en kan daarom nauwelijks andere, toekomstig klimatologisch meer geschikte gebieden ontwijken. De Panda verliest daardoor zijn voedselbasis en zijn leefgebied. Alleen al in het Qin-Ling-gebergte worden 270 panda's getroffen - 17 procent van het totale resterende aantal van deze bedreigde zoogdieren.

"De Grote Panda is een wereldwijd icoon van biodiversiteit en heeft ongeëvenaarde hulpbronnen gebruikt om het verlies van zijn habitats te stoppen", aldus Mao-Ning Tuanmu van Michigan State University in East Lansing en zijn collega's. De Grote Panda voedt zich voornamelijk met verschillende soorten bamboe en is daarom afhankelijk van het feit dat deze plant in zijn habitat voorkomt. Tot nu toe is het de mens geweest die deze habitats verwoestte, bamboe-rijke bossen op berghellingen. Maar nu blijkt dat klimaatverandering ook het voortbestaan ​​van deze dieren in gevaar brengt, waarschuwen de onderzoekers. Omdat volgens voorspellingen verschillende bamboesoorten regionaal kunnen vergaan in de loop van de 21ste eeuw.

Zaaddistributie slechts om de 50 jaar

Deze foto toont een van de onderzochte bamboesoorten. © Andrés Viña, MSU Centrum voor systeemintegratie en duurzaamheid

"Veel bamboesoorten zijn erg vatbaar voor de opwarming van de aarde", leggen Tuanmu en zijn collega's uit. Omdat de bamboe niet, zoals vele andere plantensoorten, elk jaar zaden produceert, die vervolgens worden verspreid door de wind of dieren. In plaats daarvan bloeit de bamboe vaak maar eens in de paar decennia. "Twee van de drie onderzochte soorten bamboe hebben elk ongeveer 50 jaar tussen, en zelfs 75", zeggen de onderzoekers. Hierdoor kan de bamboe zich slechts zeer langzaam aanpassen aan veranderende omgevingscondities.

Voor hun onderzoek hadden de onderzoekers eerst de verspreidingsgebieden van de drie soorten bamboe in kaart gebracht die nu voorkomen in de panda-habitat in het Qinlin-gebergte. Op basis van de klimatologische vereisten van deze drie soorten, modelleerden de wetenschappers vervolgens hoe hun geschikte habitats zouden veranderen als gevolg van klimaatverandering tegen het einde van deze eeuw. Voor de simulatie gebruikten ze verschillende opwarmscenario's van het IPCC - sommige met vrijwel onveranderde voortschrijdende klimaatverandering, andere met opwarming beperkt door maatregelen voor klimaatbescherming. tonen

Het resultaat: in bijna alle scenario's kromp het vee dat geschikt was voor de bamboesoort sterk en was volledig verdwenen aan het einde van de 21ste eeuw. In sommige ongeremde opwarmingsscenario's zou bamboe niet in 2050 in de panda-omgeving hebben overleefd, zeggen de onderzoekers. Volgens de berekeningen zou deze bamboe-eter dan bijna zonder voedsel kunnen staan. Zoals de onderzoekers melden, zijn er enkele gebieden die in de toekomst nog steeds gunstige bioklimatische omstandigheden voor de bamboe kunnen bieden. Deze bevinden zich echter allemaal buiten het beschermde gebied en worden sterk beïnvloed door menselijke activiteit. Voor de panda's zijn deze gebieden daarom nauwelijks geschikt als habitat (doi: 10.1038 / nclimate1727).

(Natuurklimaatverandering, 12.11.2012 - NPO)