Klimaatonderzoek: vluchten op laag niveau over de Jülich Börde

Milieuonderzoekers voeren meetcampagne uit

Motorglider met zeer gevoelige meetinstrumenten © MetAir
voorlezen

Ook dit jaar trekt een motorzweefvliegtuig regelmatig zijn sporen op een hoogte van 50 meter boven de grens van Jülich en aangrenzende gebieden. Sinds 15 augustus 2007 voeren wetenschappers van Forschungszentrum Jülich een meetcampagne uit waarin ze onderzoeken hoe gewassen in een regio die intensief voor landbouw wordt gebruikt, de regionale kooldioxide-balans in de atmosfeer veranderen.

De Jülich-onderzoekers van het Instituut voor Chemie en Dynamica van de Geosfeer willen weten hoe verschillende bodems en vegetatie - zoals suikerbieten of maïsplanten - de concentratie kooldioxide en waterdamp in de lucht beïnvloeden. In samenwerking met collega's van de universiteiten van Keulen en Bonn onderzoeken ze echter ook in welke bredere omgeving van een veld deze invloed nog steeds merkbaar is.

Motorzweefvliegtuig met high-tech apparatuur aan boord

Sinds 15 augustus 2007 gebruiken ze een motorzweefvliegtuig uitgerust met zeer gevoelige meetapparatuur. Het registreert het kooldioxide- en waterdampgehalte van de lucht, de concentratie koolmonoxide en stikstofoxiden en meteorologische gegevens zoals windrichting en windsnelheid. Last but not least kunnen wetenschappers met grote precisie de biologische activiteit van gewassen uit het vliegtuig bepalen.

Grondmeetstation in de buurt van Selhausen © Forschungszentrum Jülich

Bovendien heeft het interdisciplinaire team van bodem-, plant- en atmosferische wetenschappers bodemgebaseerde metingen op een speciaal meetveld in de buurt van Selhausen gebruikt om de bodemparameters te bepalen die belangrijk zijn voor plantengroei. Tijdens de intensieve meetfase in augustus analyseren ze ook de fotosynthesesnelheid van verschillende planten om te berekenen hoeveel koolstofdioxide uit de lucht wordt opgenomen en hoeveel water er in de lucht terechtkomt. Beide zijn volgens de wetenschappers van Jülich van groot belang voor klimaatonderzoek.

Meer vluchten tot eind augustus

Tot 31 augustus 2007 vinden metingen plaats op in totaal vijf tot zes dagen van 10.00 tot 18.00 uur. De vliegroute loopt tussen het Forschungszentrum Jälich in het noorden, de Inden-mijn in het westen, de Hambach-mijn in het oosten en de stad D ren in het zuiden. tonen

Het gebruikte eenmotorige vliegtuig is een van de stilst aangedreven vliegtuigen ter wereld en de samenwerkingspartner MetAir heeft jarenlange ervaring met meteorologische onderzoeksvluchten. In elke richting is ook voldoende ruimte om veilig te landen. De regeringspresident van D sseldorfer heeft het tekort van de minimale vlieghoogte goedgekeurd. Huizen worden niet overgevlogen.

(Forschungszentrum J lich, 28.08.2007 - DLO)