Jamnaja - Ruiter van de steppe

geowetenschappelijke

String aardewerk, bijl en barnsteen schijven (links) en wapen spikes gemaakt van botten en brons van de Jamnaja. Deens Nationaal Museum, Mustafin / publiek domein
voorlezen

Een deel van ons cultureel en genetisch erfgoed is te danken aan Jamnaja - een semi-nomadische steppemens die 5000 jaar geleden bestond. © Dmitri Chulov / iStock

Einen Teil unseres kulturellen und genetischen Erbes verdanken wir den Jamnaja – einem vor 5.000 Jahren existierenden halbnomadischen Steppenvolk. © Dmitri Chulov/ iStock

Erfgenaam van de steppenruiters

Hoe mensen uit de bronstijd ons verhaal hebben veranderd

In de bronstijd ervoeren onze voorouders een enorme culturele boost. Plots veranderden ze hun knutseltechnieken, ontdekten de nucleaire familie en eigendommen en begroeven hun doden op nieuwe manieren. Maar wat was de aanleiding voor deze revolutie in Europa uit de Bronstijd? En welke rol spelen de ruiter nomaden van de Euraziatische steppe?

Meer? Klik hier.

- Nadja Podbregar