Gorleben: Thermische beelden onthullen stralingslekken

Tussenopslag voor Atomm ll geeft neutronen- en gammastraling af

Thermisch beeld van de opslagfaciliteit voor kernafval Gorleben: De lucht die wordt opgewarmd door het zeer radioactieve kernafval stroomt ongehinderd uit de ventilatieopeningen in de tussenopslag. © Greenpeace
voorlezen

De opslagplaats voor kernafval in Gorleben straalt blijkbaar meer straling uit dan verwacht. Dit blijkt uit opnames van de Castorhalle, die Greenpeace-activisten afgelopen zaterdag hebben gemaakt met een warmtebeeldcamera. De thermografische afbeeldingen laten zien dat de lucht verwarmd door het hoogradioactieve nucleaire afval evacueert uit de ventilatieopeningen van het magazijn, blijkbaar ongefilterd. Ook zogenaamde zwerfstraling komt veel op de weg naar het milieu, zegt Greenpeace. Volgens TÜV is de verstrooide straling door neutronen uit de toevoer- en uitlaatopeningen van de Castorhalle goed voor ongeveer tweederde van de radioactiviteit die op de meetpunten is geregistreerd.

Eind augustus was bekend geworden dat de goedgekeurde stralingslimieten rond de tussentijdse opslagplaats Gorleben dit jaar konden worden overschreden. Volgens TÜV bestaat driekwart van de buiten de Castorhalle gemeten stralingsdosis uit neutronenstraling en een kwart uit gammastraling. Het gevaar van neutronenstraling wordt sinds 2001 hoger ingeschat dan voorheen. Onzekerheden bleven. Het kan niet worden uitgesloten dat de grenswaarden verder naar boven moeten worden aangepast. Aan het einde van het jaar zullen nog elf castorcontainers met nucleair afval van de Franse plutoniumfabriek La Hague naar Gorleben worden gebracht. Als gevolg hiervan zou de blootstelling aan straling in de omgeving blijven toenemen.

Verdwaalde straling ontsnapt door het dak en ventilatie

"Je kunt geen radioactieve straling zien, wat het ook zo gevaarlijk maakt", verklaart atoomexpert Tobias Riedl van Greenpeace. "De foto's tonen de afvalwarmte van de Castor-containers. De warmte die wordt gegenereerd door het radioactieve verval in de Castor-containers en is dus een indicator voor de explosiviteit van hoogradioactief afval. In het bijzonder kan de gevaarlijke door neutronen verstrooide straling ook ontsnappen door het dak, vergelijkbaar met de uitlaatlucht. De warmteverdeling op de Greenpeace-afbeeldingen laat ook zien dat de 102 nucleaire afvalcontainers zich in het noordelijke deel van de Castorhalle bevinden, omdat de ventilatieopeningen daar aanzienlijk warmere lucht uitzenden.

"Minister van Milieu Hans-Heinrich Sander moet vertrouwen op de metingen van zijn eigen autoriteit, in plaats van de alarmerende metingen in twijfel te trekken. Het logische gevolg moet zijn: Castorstopp voor Gorleben ", zegt Riedl. Volgens de berekeningen van de nucleaire autoriteiten van Nedersaksen zullen de sterke neutronen- en gammastraling van hoogradioactief afval de grenswaarden overschrijden, zelfs na het bezetten van minder dan een kwart van de 420 beschikbare Castor-parkeerplaatsen leiden. Na slechts 16 jaar opslag in de Castorhalle, die 40 jaar is goedgekeurd.

(Greenpeace, 27.09.2011 - NPO) advertentie