Getijden versterken het "zoemen" van de aarde

Voor het eerst resonantie-effect van getijden en infragravity waves gedetecteerd

Parallellen tussen vloedgolf (blauw) en infragraviatiegolven (zwart) © Sugioka et al. / Natuurcommunicatie
voorlezen

Japanse wetenschappers hebben nu weer een ander puzzelstuk gevonden in de puzzel rond het "gezoem van de aarde". De laagfrequente oscillaties van onze planeet, die hun oorsprong vinden in de grote oceaanbekkens, worden kennelijk versterkt door een resonantie met de getijden, zoals de onderzoekers nu melden in "Nature Communications". Deze interactie zou ook kunnen verklaren hoe de getijdenenergie wordt overgedragen naar de diepten van de oceaan.

{} 1l

De getijden die worden veroorzaakt door het zwaartekrachteffect van de maan, zorgen ervoor dat de oceanen en de rotskorst van onze planeet met regelmatige tussenpozen stijgen en dalen. Als een grote, langzame golf schommelen de oceanen en de aardkorst om de zes uur. Maar naast deze vloedgolven, ontdekten ontdekkingsreizigers in oceanen en rotsen ook trillingen van kortere golflengten, een soort "zoemen" met periodes tussen 50 en 350 seconden. De oorzaak van deze zogenaamde Infragravitationswellen was tot nu toe onduidelijk.

Oceanen veroorzaken brom

De onderzoekers wisten alleen dat dit gebrom van de aarde nabij de kust meer uitgesproken is en dat de bewegingen van het water in de zeeën en de trillingen die het naar de grond overbrengt hierin een sleutelrol spelen. Onderzoekers die werken met Hiroko Sugioka van het Japanse Agentschap voor mariene en geotechnische technologie (Jamstec) in Yokosuka hebben deze infragravitatiegolven nu zelfs in de diepten van de Stille Oceaan bestudeerd en een tot nu toe onbekende combinatie van getijden en "brommen" ontdekt.

Voor hun onderzoek gebruikten ze de gegevens van netwerken van breedbandseismometers die in Frans-Polynesië en op de zeebodem op een diepte van 4000 meter in de Filippijnen waren geïnstalleerd. Uit beide netwerken hebben de onderzoekers elk de gegevens van een jaar geëvalueerd en vergeleken met de getijdenpatronen. Ze ontdekten voor het eerst bewijs voor een correlatie van beide golffenomenen: Display

Getijden als een versterker

"Tot dusverre is er geen getijdemodulatie geweest in de open zee of de diepzee voor de zwaartekrachtgolven, " verklaren ze in hun artikel. "We presenteren nu het eerste bewijs van een resonantie tussen de zwaartekrachtgolven en de getijden in de diepe oceanen en laten zien dat een dergelijke resonantie optreedt over grote gebieden van de Stille Oceaan." In de seismografische gegevens kunnen duidelijke parallellen en resonanties van beide golfsignalen zijn.

Volgens de onderzoekers is er een wisselwerking tussen de energie van de getijden en de "buzz" van de oceanen en de aarde. De vloedgolf versterkt blijkbaar de zwaartekrachtgolven in de diepten van de oceaan en brengt aldus energie over in de diepten van de oceaan. Dit kan ook helpen om de vraag te beantwoorden, die tot nu toe slechts gedeeltelijk is beantwoord, over wat er precies gebeurt met de energie van de vloedgolf in de afzonderlijke zeegebieden.

(Nature Communications, 06.10.2010 - NPO)