Er hangt iets in de lucht

Op het spoor van fijn stof, stikstofoxiden en Co

Er is dikke lucht maar waar komen de luchtverontreinigende stoffen vandaan en hoe meet je ze het beste? Studioflara / iStock
voorlezen

Luchtvervuiling en grenzen zijn politieke explosieven geworden. Maar wat is eigenlijk goede lucht - en waar komen verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, ozon of fijnstof vandaan? Wetenschappers van Forschungszentrum Jülich behandelen deze vragen ook. Omdat oorzaken en bronnen van luchtvervuiling niet altijd zo gemakkelijk te herkennen zijn als het lijkt.

Er is dikke lucht - zoveel lijkt helder. In veel regio's, en met name in de grootstedelijke gebieden, zijn er te veel stikstofoxiden, te veel ozon en te veel deeltjes in de lucht. Maar waar komen deze stoffen vandaan? En wanneer worden precies bijzonder hoge belastingswaarden bereikt? Om luchtvervuiling effectief aan te pakken, moeten deze vragen worden beantwoord. De atmosferische onderzoekers van Jülich doen dit onder andere met behulp van een mobiel meetlaboratorium.

Auteur: Kerstin Viering / Helmholtz Perspectieven

    Toon volledig dossier