Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie onderschat

Onderzoek bewijst sleutelrol bij het behalen van wereldwijde CO2-reductiedoelstellingen

Parabolische trogcentrale op de pilootinstallatie Plataforma Solar de Almería in Spanje. © DLR / Hauke ​​Dressler
voorlezen

Hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie hebben meer potentieel dan eerder gedacht. Dit wordt nu bewezen door een studie in opdracht van de Federal Environment Agency (UBA). Dienovereenkomstig zijn deze sleutelfactoren voor klimaatbescherming in mondiale energiescenario's tot nu toe onderschat. De studie laat zien hoe toekomstige CO2-emissies in de energiesector aanzienlijk kunnen worden verminderd.

"De rol en het potentieel van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie in de wereldwijde energievoorziening" - dit is de titel van de studie, opgesteld door een onderzoeksconsortium rond het Duitse ruimtevaartcentrum (DLR) namens de Federal Environment Agency (UBA). Daarin staan ​​de experts kritisch tegenover de recente evaluatie van hernieuwbare energiebronnen en de besparingen door efficiëntere technologieën in hun rechtszaal.

Volgens de auteurs van de studie zijn er aanzienlijke, tot nu toe onbenutte mogelijkheden voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, voor het verhogen van energie-efficiëntie en gedragsveranderingen. Dit zal echter alleen slagen als hernieuwbare energiebronnen en efficiëntiemaatregelen verder worden ontwikkeld. Maar bovenal moeten economische, infrastructurele en politieke moeilijkheden worden overwonnen.

Potentieel twintig keer hoger dan nodig

Het technische potentieel voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is twintig keer dat van de huidige energievraag van vandaag. Het grootste potentieel ter wereld voor het opwekken van elektriciteit wordt geleverd door zonnetechnologieën zoals concentrerende zonnecentrales en fotovoltaïsche zonne-energie. Onderzoekers verwachten ook dat de kosten van energieopwekking bijna alle technologieën zullen gebruiken

Hernieuwbare energiebronnen (met uitzondering van waterkracht) nemen de komende twintig jaar aanzienlijk af. Uitgaande van stijgende kosten voor fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot, zullen de meeste regeneratieve technologieën voor het opwekken van elektriciteit tegen 2030 concurrerend zijn. tonen

Er zijn ook aanzienlijke mogelijkheden voor het verhogen van de energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren, kan de vraag naar primaire energie tegen 2050 met meer dan de helft worden verminderd in vergelijking met business as usual ontwikkeling. Meer dan 50 procent

Deze maatregelen kunnen zelfs worden aangemerkt als kostendekking.

Hernieuwbare energie wordt in veel scenario's onderschat

De energieonderzoekers van het DLR Institute of Technical Thermodynamics en hun partners hebben ook de huidige wereldwijde energiescenario's in de studie geanalyseerd. In de meeste scenario's wordt het potentieel van hernieuwbare energiebronnen daarom onderschat. Deze scenario's bedekken niet transparant, wat momenteel een sterkere uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen en maatregelen voor een grotere energie-efficiëntie beperkt.

Toekomstige scenario-analyse zou daarom moeten streven naar een meer omvattende en transparante documentatie van basisaannames en hun beperkingen. Om de validiteit van wereldwijde energiescenario's te verbeteren, maken de onderzoekers nu een regionaal gedifferentieerde, consistente wereldwijde inventaris van hernieuwbare energie in een vervolgproject dat loopt tot eind 2010

Energiebronnen.

(Duits ruimtevaartcentrum (DLR), 28.12.2009 - NPO)